ความประพฤติกับความก้าวหน้าของเด็กและผู้เยาว์ต่อการเดิมพัน

   การเดิมพันส่งผลต่อกิริยาท่าทางและพัฒนาการของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสติปัญญา งานวิจัยด้านการแพทย์ระบุชัดเจนว่าการเดิมพันเป็นเกมที่สามารถทำลายสมองของเด็กและเยาวชนได้อย่างถาวร องค์การอนามัยโลกกำหนดให้กิริยาท่าทางติดการเดิมพันเป็นความผิดปกติทางจิตชนิดหนึ่ง เรียกว่า Pathological Gambling หรือ โรคติดพนัน ซึ่งผู้เล่นการเดิมพันจะมีความทุกข์จากการเล่นพนัน แต่ก็หยุดไม่ได้ยังคงต้องเล่นไปเรื่อยๆ
 
   งานวิจัยพินิจพิจารณาเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับผลกระทบกระเทือนระยะยาวจากการเดิมพัน พบข้อมูลที่ Confirm ว่า การเดิมพันไม่ใช่แค่เกมสนุก แต่เป็นเกมที่สามารถทำลาย Brain ของเด็กได้อย่างถาวร สถาบันวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพจิตในอเมริกา (National Institute of Mental Health) โดย Ernts และคณะ ได้เรียนรู้โครงสร้างสมองของวัยรุ่นด้วยการถ่ายเอ็กซเรย์สมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) พบว่า สมองของวัยรุ่นยังปรับปรุงไม่สมบูรณ์ชี้ให้เห็นว่า ช่วงวัยรุ่นระยะต้นเป็นวัยที่ยังขาดการข่มใจ ซึ่งสมองส่วนหน้าซึ่งสัมพันธ์กับกรรมวิธีคิดที่ใช้เหตุผล (Prefrontal Cortex) จะปรับปรุงสมบูรณ์ในช่วงอายุ 20 ปีขึ้นไป ถ้าวัยรุ่นหมกมุ่นหรือติดการเดิมพันจะส่งผลทำให้สมองส่วนหน้า (Prefrontal Cortex) ไม่เพิ่มเนื้อสมอง สมองส่วนหน้าจะไม่ปรับปรุงอย่างถาวรและยังอาจถูกคัดทิ้ง (Pruning) เพราะไม่ได้ใช้งาน ส่งผลต่อระบบคิดและพฤติกรรมที่จะติดตัวไปตลอดชีวิต คือ จะกลับกลายผู้ใหญ่ที่ไม่อดทนรอความสำเร็จ หวังได้เงินมาอย่างง่ายๆ และรวดเร็ว
 
   การเดิมพันเป็นเกมที่ยั่วยุให้เกิดความรู้สึกได้มาก ไม่ว่าผู้เล่นจะอยู่ในสถานการณ์ที่ได้หรือเสีย ฉะนั้นเด็กและผู้เยาว์จึงเป็นช่วงวัยที่มีการเสี่ยงสูงมากที่จะติดการเดิมพันได้ง่ายและถอนตัวได้ยาก สาเหตุที่วัยรุ่นติดการเดิมพันได้ง่ายมีดังนี้
 
1. สื่ออินเตอร์เน็ตออนไลน์ มี Advertise เยอะแยะบนโลกอินเตอร์เน็ตเพียงแค่คลิกก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้อย่างไม่ยุ่งยาก
2. สหาย สหายเป็นคนแนะแนวให้เล่น และวัยรุ่นมีแนวความคิดลองเล่นดูดีกว่า
3. ร้อนเงิน หรือ มีความปรารถนาวัตถุตามสมัยชื่นชอบสูง
4. อุปสรรคครอบครัวเกิดจากการที่ต้องการประชดพ่อแม่ หนีออกนอกบ้านและหาเงินใช้เอง บางท่านหาทางออกด้วยการไปเล่นการเดิมพันทำให้เป็นหนี้
 
   นอกจากนั้นเด็กและผู้เยาว์ยังเข้าถึงแหล่งการเดิมพันได้ง่าย จากการจัดวงโฟกัสกรุ๊ปเยาวชนที่มี Experience ด้านพนัน (เดือนเมษายน 2554) มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ พบว่า เยาวชนส่วนมากแล้วที่เล่นการเดิมพันมีสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการเดิมพัน เช่น มีโต๊ะสนุกอยู่ใกล้บ้าน กับในร้านสนุกเกอร์ก็มักจะมีการเดิมพันอยู่ด้วยเสมอ ในร้านสะดวกซื้อซึ่งตั้งอยู่ทุกแห่งมักมีวารสาร Football ที่บอกอัตราแต้มต่อสำหรับเล่นพนัน Football ตามมหาวิทยาลัยมีโต๊ะบอลตั้งอยู่รอบๆ มีเด็กเดินโพยบอลไปชวนเล่นเดิมพันบอลถึงในมหาวิทยาลัย สิ่งเหล่านี้คนทั่วไปรับรู้ แต่ก็ปล่อยให้เกิดขึ้นต่อไป